SIEMENS /    "  " : +7 (495) 259-08-22
: info@aqad.ru
 
A
C
D
E
F
G
H
I
K
L
LV1
  [ ... ]
3WL1363-4..35-....
3WL1363-4..37-....
3WL1363-4..41-....
3WL1363-4..45-....
3WL1363-4..47-....
3WL1363-4A.31-....
3WL1363-4A.35-....
3WL1363-4A.37-....
3WL1363-4A.41-....
3WL1363-4A.45-....
3WL1363-4A.47-....
3WL1363-5..45-....
3WL1363-5A.45-....
3WL3332-6A.35-....
3WL3332-6A.37-....
3WL5110-3..31-....
3WL5110-3..32-....
3WL5110-3..33-....
3WL5110-3..34-....
3WL5110-3..35-....
  [ ... ]
LV1AO
LV35
LV50
LV60
LV65
LV70
LV71
LV72
LV79
LVCN
LVIN
M
N
O
P
S
W
2008: LV1:
3WL1363-4..35-.... 3- , III, IN=6300A 690V, AC50/60HZ ICU=100KA 415V
3WL1363-4..37-.... 3- , III, IN=6300A 690V, AC50/60HZ ICU=100KA 415V
3WL1363-4..41-.... 4- , III, IN=6300A 690V, AC50/60HZ ICU=100KA 415V
3WL1363-4..45-.... 4- , III, IN=6300A 690V, AC50/60HZ ICU=100KA 415V
3WL1363-4..47-.... 4- , III, IN=6300A 690V, AC50/60HZ ICU=100KA 415V
3WL1363-4A.31-.... 3- , III, IN=6300A 690V, AC50/60HZ ICU=100KA 415V
3WL1363-4A.35-.... 3- , III, IN=6300A 690V, AC50/60HZ ICU=100KA 415V
3WL1363-4A.37-.... 3- , III, IN=6300A 690V, AC50/60HZ ICU=100KA 415V
3WL1363-4A.41-.... 4- , III, IN=6300A 690V, AC50/60HZ ICU=100KA 415V
3WL1363-4A.45-.... 4- , III, IN=6300A 690V, AC50/60HZ ICU=100KA 415V
3WL1363-4A.47-.... 4- , III, IN=6300A 690V, AC50/60HZ ICU=100KA 415V
3WL1363-5..45-....WITHDRAWABLE CIRCUIT BREAKER WITHOUT GUIDE FRAME 4-POLE, SIZE III, IEC IN=6300A TO 690V, AC50/60HZ ICU=130KA AT 500V
3WL1363-5A.45-....WITHDRAW. NON-AUT. CIRCUIT-B. WITHOUT GUIDE FRAME 4-POLE, SIZE III, IEC IN=6300A TO 690V, AC50/60HZ ICU=130KA AT 500V
3WL3332-6A.35-....WLF3S332 ANSI (UL1066) FUSED NON-AUT. CIRCUIT-B. FS3, 3200A, 3 , DRAW-OUT, WITHOUT CRADLE, WITHOUT FUSE CARRIAGE
3WL3332-6A.37-....WLF3S332 ANSI (UL1066) FUSED NON-AUT. CIRCUIT-B. FS3, 3200A, 3 , DRAW-OUT, CRADLE INCLUDED WITHOUT FUSE CARRIAGE
3WL5110-3..31-.... UL489 3 , I, IN=1000A AC 50/60 HZ : 690V, 65KA 440V UL: 600Y/ 347, 65KA 480V
3WL5110-3..32-.... UL489 3 , I, IN=1000A AC 50/60 HZ : 690V, 65KA 440V UL: 600Y/ 347, 65KA 480V
3WL5110-3..33-.... UL489 3 , I, IN=1000A AC 50/60 HZ : 690V, 65KA 440V UL: 600Y/ 347, 65KA 480V /
3WL5110-3..34-.... UL489 3 , I, IN=1000A AC 50/60 HZ : 690V, 65KA 440V UL: 600Y/ 347, 65KA 480V /
3WL5110-3..35-.... UL489 3 , I, IN=1000A AC 50/60 HZ : 690V, 65KA 440V UL: 600Y/ 347, 65KA 480V

««    «    1215  1216  1217  1218  1219  1220  1221  1222  1223  1224  1225    »    »»