SIEMENS /    "  " : +7 (495) 259-08-22
: info@aqad.ru
 
A
C
D
D11.1SD
D11.1SDDOC
D11.1SDSP
D11.2LD
D11.2LDSP
D11.3LD
6SL3000-0BE41-2AA0
6SL3000-0BE41-6AA0
6SL3000-0BG36-0AA0
6SL3000-0BG41-2AA0
6SL3000-0BG41-6AA0
6SL3000-0CE36-3AA0
6SL3000-0CE37-7AA0
6SL3000-0CE38-7AA0
6SL3000-0CE41-0AA0
6SL3000-0CE41-5AA0
6SL3000-0CH33-4AA0
6SL3000-0CH34-8AA0
6SL3000-0CH36-0AA0
6SL3000-0CH38-4AA0
6SL3000-0CH41-2AA0
6SL3000-0JE36-1AA0
6SL3000-0JE38-4AA0
6SL3000-0JE41-0AA0
6SL3000-0JH33-3AA0
6SL3000-0JH34-7AA0
  [ ... ]
D11.3LDSP
D11.4SD
D12LD
D12LDSP
D21.1LD
D21.1MC
D21.3LD
D21.3LDSP
D21LD
D21MC
D21MCDOC
D21MCSP
D81.1-1/IEC
D81.1-2/IEC
  [ ... ]
E
F
G
H
I
K
L
M
N
O
P
S
W
2008: D11.3LD: SINAMICS G150
6SL3000-0BE41-2AA0SINAMICS . A1 : 3AC 380-480V, 50/60HZ 1200A NMA: A5E00105341
6SL3000-0BE41-6AA0SINAMICS . A1 : 3AC 380-480V, 50/60HZ 1600A NMA: A5E00105342
6SL3000-0BG36-0AA0SINAMICS . A1 : 3AC 660-690V, 50/60HZ 600A NMA: A5E00105351
6SL3000-0BG41-2AA0SINAMICS . A1 : 3AC 660-690V, 50/60HZ 1200A NMA: A5E00105352
6SL3000-0BG41-6AA0SINAMICS . A1 : 3AC 660-690V, 50/60HZ 1600A NMA: A5E00105354
6SL3000-0CE36-3AA0SINAMICS : 3AC 380-480V, 50/60HZ 628A NMA: A5E00125730
6SL3000-0CE37-7AA0SINAMICS : 3AC 380-480V, 50/60HZ 773A NMA: A5E00125732
6SL3000-0CE38-7AA0SINAMICS : 3AC 380-480V, 50/60HZ 871A NMA: A5E00125735
6SL3000-0CE41-0AA0SINAMICS : 3AC 380-480V, 50/60HZ 1022A NMA: A5E00125737
6SL3000-0CE41-5AA0SINAMICS : 3AC 380-480V, 50/60HZ 1458A NMA: A5E00125739
6SL3000-0CH33-4AA0SINAMICS : 3AC 660-690V, 50/60HZ 342A NMA: A5E00125764
6SL3000-0CH34-8AA0SINAMICS : 3AC 660-690V, 50/60HZ 482A NMA: A5E00125765
6SL3000-0CH36-0AA0SINAMICS : 3AC 660-690V, 50/60HZ 597A NMA: A5E00125797
6SL3000-0CH38-4AA0SINAMICS : 3AC 660-690V, 50/60HZ 840A NMA: A5E00125804
6SL3000-0CH41-2AA0SINAMICS : 3AC 660-690V, 50/60HZ 1167A NMA: A5E00125805
6SL3000-0JE36-1AA0SINAMICS 3AC 380-480V, 50/60HZ 250 / 315KW
6SL3000-0JE38-4AA0SINAMICS 3AC 380-480V, 50/60HZ 400 / 450KW
6SL3000-0JE41-0AA0SINAMICS 3AC 380-480V, 50/60HZ 560KW
6SL3000-0JH33-3AA0SINAMICS 3AC 660-690V, 50/60HZ 250 / 315KW
6SL3000-0JH34-7AA0SINAMICS 3AC 660-690V, 50/60HZ 400 / 450KW

  1  2  3  4  5  6    »    »»