SIEMENS /    "  " : +7 (495) 259-08-22
: info@aqad.ru
 
A
C
D
  [ ... ]
DA51-B
DA51-C
DA51-D
DA51-E
DA51-G
DA51-J
DA51-K
DA51-L
DA63E
DA64-D
DA65-INFO/MC
DA65.1-19-1FT6
DA65.1-19-1PH4
DA65.1-19-1PH7
1PH7284-..B..-0...
1PH7284-..C..-0...

1PH7284-..D..-0...

1PH7284-..F..-0...
1PH7286-..B..-0...
1PH7286-..C..-0...
1PH7286-..D..-0...
1PH7286-..F..-0...
1PH7288-..B..-0...
1PH7288-..C..-0...
1PH7288-..D..-0...
1PH7288-..F..-0...
DA65/LD
DA65/MC
DA65E/LD
DA65SP
DA67E
DA69E
  [ ... ]
E
F
G
H
I
K
L
M
N
O
P
S
W

1PH7284-..D..-0...

, 170 ,1150 /, 1414 314 A, 400, VC, ;

1PH7284-..D..-0...:

:1PH7284..D..0..., 1PH7 284-..D..-0...
():1300
: (X)
():1
:DA65.1-19-1PH7 - 1PH7
:701 - : SINUMERIK, SIMODRIVE, SIMOTION, SINAMICS,

1PH7284-..D..-0... - . :