SIEMENS /    "  " : +7 (495) 259-08-22
: info@aqad.ru
 
A
C
D
E
F
G
H
I
K
L
LV1
LV1AO
LV35
LV50
LV60
LV65
  [ ... ]
2CC2312-1FA1
2CC2312-1FA3
2CC2312-1FA8
2CC2312-1FH1
2CC2312-1FH8
2CC2312-1RA1
2CC2312-1RH1
2CC2314-0AE1
2CC2314-0AE3
2CC2314-0FE1
2CC2314-0FE3
2CC2314-1AA1
2CC2314-1AA3
2CC2314-1AA8
2CC2314-1AH1
2CC2314-1AH8
2CC2314-1BA1
2CC2314-1BA3
2CC2314-1BA8
2CC2314-1BH1
  [ ... ]
LV70
LV71
LV72
LV79
LVCN
LVIN
M
N
O
P
S
W
2008: LV65: :
2CC2312-1FA1 315, 3- , IP 55, 2- T 230V D / 400V Y, 50HZ
2CC2312-1FA3 315, 3- , IP 55, 2- 500V Y, 50HZ
2CC2312-1FA8 315, 3- , IP 55, 2- 440V Y, 60HZ
2CC2312-1FH1 315, 1- , IP 55, 2- T 230V, 50HZ
2CC2312-1FH8 315, 1- , IP 55, 2- 240V, 60HZ
2CC2312-1RA1 315, LAUFRAD + MOTOR 3- , IP 55, 2- T, P 230V D / 400V Y, 50HZ
2CC2312-1RH1 315, LAUFRAD + MOTOR 1- , IP 55, 2- T 230V, 50HZ
2CC2314-0AE1 315, 3- , IP 54, 4- EEX E, 1 230V D / 400V Y, 50HZ
2CC2314-0AE3 315, 3- , IP 54, 4- EEX E, 1 500V Y, 50HZ
2CC2314-0FE1 315, 3- , IP 54, 4- EEX E, 1 230V D / 400V Y, 50HZ
2CC2314-0FE3 315, 3- , IP 54, 4- EEX E, 1 500V Y, 50HZ
2CC2314-1AA1 315, 3- , IP 55, 4- T, P 230V D / 400V Y, 50HZ
2CC2314-1AA3 315, 3- , IP 55, 4- 500V Y, 50HZ
2CC2314-1AA8 315, 3- , IP 55, 4- 440V Y, 60HZ
2CC2314-1AH1 315, 1- , IP 55, 4- T, P 230V, 50HZ
2CC2314-1AH8 315, 1- , IP 55, 4- 240V, 60HZ
2CC2314-1BA1 315, 3- , IP 55, 4- T, P 230V D / 380V Y, 50HZ
2CC2314-1BA3 315, 3- , IP 55, 4- 500V Y, 50HZ
2CC2314-1BA8 315, 3- , IP 55, 4- 440V Y, 60HZ
2CC2314-1BH1 315, 1- , IP 55, 4- T, P 230V, 50HZ

««    «    1  2  3  4  5  6  7  8  9    »    »»